Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja objavilo je natječaj za izgradnju i/ili opremanje postrojenja za sortiranje odvojeno sakupljenog otpadnog papira, kartona, metala, plastike i drugih materijala

Predmet ovog Poziva je poticanje uspostave novih postrojenja za sortiranje isključivo odvojeno sakupljenog otpadnog papira, kartona, metala, plastike i drugih materijala, tj. postrojenja za sortiranje odvojeno sakupljenog komunalnog otpada, dodjelom bespovratnih sredstava iz NPOO-a.

Ukupna bespovratna sredstva: 124.319.250,00 kn

Minimalni iznos bespovratnih sredstava: 1.002.088,50 kn

Maksimalni iznos bespovratnih sredstava: 100.005.418,50 kn

Prihvatljivi prijavitelji u okviru ovog poziva:
Jedinice lokalne samouprave

Svrha ovog poziva je doprinos postizanju ciljeva gospodarenjem komunalnim otpadom:

a) najmanje 55% mase komunalnog otpada mora se oporabiti recikliranjem i pripremom za ponovnu uporabu do 2025. godine,

b) količina komunalnog otpada odloženog na odlagališta otpada može biti najviše 10% mase ukupno proizvedenog komunalnog otpada do 2035. godine.

Više o pozivu možete pročitati ovdje.

Skip to content