Program Interreg CENTRAL EUROPE financira se sredstvima iz Europskog fonda za regionalni razvoj (ERDF) unutar cilja Europske teritorijalne suradnje u sklopu kojeg podupire regionalnu suradnju među zemljama Središnje Europe u razdoblju od 2014. do 2020. godine. Ovim se programom podupire suradnje između devet srednjoeuropskih zemalja koje su članice Europske unije: Austrije, Češke, Hrvatske, Italije (Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Piemonte, Provincia Autonoma Bolzano, Provincia Autonoma Trento, Valle d’Aosta i Veneto), Mađarske, Njemačke (Baden-Württemberg, Bavarska, Berlin, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Saska, Saska-Anhalt i Thüringen), Poljske, Slovenije i Slovačke.

Prvi poziv za dostavu projektnih prijedloga otvoren je za sve prioritetne osi programa i specifične ciljeve u koje uključujemo:

Prioritetna os 1: Suradnja na inovacijama kako bi Središnja Europa postala konkurentnija
Specifični ciljevi:

 • Poboljšanje održivih veza između dionika u inovativnim sustavima s ciljem jačanja regionalnih inovacijskih kapaciteta u Središnjoj Europi,
 • Unaprjeđenje vještina i poduzetničkih kompetencija s ciljem jačanja ekonomskih i socijalnih inovacija u srednjoeuropskim zemljama.

Prioritetna os 2: Suradnja na strategijama niske razine CO2 u zemljama Središnje Europe
Specifični ciljevi:

 • Razvoj i implementacija rješenja za povećanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u javnoj infrastrukturi,
 • Poboljšanje teritorijalnih strategija i politika namijenjenih ostvarivanju niske razine CO2 i ublažavanju klimatskih promjena,
 • Unaprjeđenje kapaciteta za planiranje mobilnosti u ulozi niže emisije CO2 u urbanim područjima.

Prioritetna os 3: Suradnja u području prirodnih i kulturnih resursa za održivi razvoj u Središnjoj Europi
Specifični ciljevi:

 • Poboljšanje integriranih kapaciteta za upravljanje okolišem namijenjenih zaštiti i održivom korištenju prirodne baštine i resursa,
 • Unaprjeđenje kapaciteta za održivo korištenje kulturne baštine i resursa,
 • Poboljšanje upravljanja okolišem na području funkcionalnih urbanih područja kako bi ona postala prihvatljivija za život.

Prioritetna os 4: Suradnja u prijevozu s ciljem boljeg povezivanja Središnje Europe
Specifični ciljevi:

 • Unaprjeđenje planiranja i koordinacije regionalnih putničkih transportnih sustava s ciljem bolje povezanosti s nacionalnim i europskim transportnim mrežama,
 • Unaprjeđenje koordinacije između dionika u transportu s ciljem povećanja udjela multimodalnih ekoloških rješenja.

Prihvatljivi prijavitelji:
Na Pozivu mogu sudjelovati:

 • Nacionalna, lokalna i regionalna tijela javne vlasti,
 • Privatne institucije uključujući i privatna poduzeća koja imaju pravnu osobnost,
 • Međunarodne organizacije koje unutar nacionalnog zakonodavstva sudjeluju u Programu.

Iznos sufinanciranja:

Preporučena vrijednost projektnih prijedloga u sklopu prvog Poziva je između 1 i 5 milijuna eura.

Stopa sufinanciranja:
Sufinanciranje je kategorizirano prema zemljama sudionicima na sljedeći način:

Do 85% za prijavitelje iz Hrvatske, Češke, Mađarske, Poljske, Slovačke i Slovenije,
Do 80% za prijavitelje iz Austrije, Njemačke i Italije,
Do 80% za prijavitelje koji dolaze iz regija izvan programa Central Europe.

Natječaj je otvoren od 13.02.2015. do 13.04.2015.

(www.europski-fondovi.eu)