Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja je 7. svibnja 2024. godine objavilo poziv na dostavu projektnih prijedloga „Inovacijski vaučeri za MSP-ove“ (Referentni broj: PK.1.1.06.) u okviru Programa konkurentnosti i kohezija 2021.-2027.

Predmet Poziva:

Jačanje kapaciteta MSP-ova za istraživanje, razvoj i inovacije kroz poticanje suradnje sa znanstveno-istraživačkim organizacijama, uključujući organizacije za istraživanje i širenje znanja, istraživačke infrastrukture, infrastrukture za testiranje i eksperimentiranje ili inovacijske klastere (u daljnjem tekstu: ZIO), u svrhu razvoja novih proizvoda, usluga ili procesa, s naglaskom na komercijalizaciju proizvoda i usluga.

Potpora:

Najviša vrijednost potpore, odnosno najviši iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektu iznosi 10.000,00 EUR, a najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektu iznosi 2.000,00 EUR.

Predviđeni intenzitet potpore

Maksimalni intenzitet potpore za savjetodavne i pomoćne usluge za inovacije iznosi do 85% prihvatljivih troškova, pod uvjetom da ukupni iznos potpore za savjetodavne i pomoćne usluge za inovacije ne premašuje 220.000,00 EUR po poduzetniku tijekom bilo kojeg trogodišnjeg razdoblja.

Prihvatljivi prijavitelji
Prijavitelj mora biti pravna ili fizička osoba koja je mikro, mali ili srednji poduzetnik, sukladno definiciji veličine poduzeća utvrđenoj u Prilogu I. Definicija malih i srednjih poduzeća Uredbe o općem skupnom izuzeću.

Prihvatljivi pružatelji usluga
Prihvatljivi pružatelji usluga za ovaj poziv su znanstveno-istraživačke organizacije (ili organizacije za istraživanje i širenje znanja, istraživačke infrastrukture, infrastrukture za testiranje i eksperimentiranje (uključujući digitalne centre za inovacije) ili inovacijski klasteri), koje su dobile dopusnicu za obavljanje znanstvene djelatnosti u Republici Hrvatskoj ili su upisane u odgovarajući registar/upisnik države sjedišta pružatelja usluga.

Prihvatljive aktivnosti
Prihvatljive aktivnosti koje se mogu financirati u okviru ovog Poziva su aktivnosti namijenjene inovacijama koje rezultiraju novim proizvodima, uslugama ili procesima koji su novost u ponudi poduzeća i/ili novost na tržištu:
• Testiranje proizvoda, usluge ili procesa,
• Ispitivanje proizvoda, usluge ili procesa,
• Demonstracijske aktivnosti,
• Stručna i tehnička znanja u svrhu razvoja proizvoda, usluga i procesa

Projektni prijedlog podnosi se od strane ovlaštene osobe Prijavitelja putem sustava eKohezija u elektroničkom obliku najranije od 10. lipnja 2024. godine od 11:00 sati.

Za detaljne informacije i prijavu, možete se javiti u Razvojnu agenciju VTA od 7 do 15 sati ili na broj telefona +385 33/638-808 +385 33/638-882.

Više o Pozivu možete pogledati ovdje.

Skip to content