Grad Virovitica objavio je Javni poziv za dodjelu potpore za razvoj pčelarstva na području grada Virovitice za 2024. godinu.

Korisnici sredstava potpore su pčelari koji:

  • imaju prebivalište odnosno sjedište na području Grada Virovitice, a djeluju kao trgovačko društvo, obrt ili zadruga registrirana za obavljanje poljoprivredne djelatnosti, obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo, samoopskrbno poljoprivredno gospodarstvo ili kao fizička osoba, a koji su primarni proizvođači meda upisani u Evidenciju pčelara i pčelinjaka Hrvatskog pčelarskog saveza,
  • nemaju dugovanja prema Proračunu Grada Virovitice,
  • ispunjavaju i druge uvjete propisane Odlukom o potpori razvoju pčelarstva na području Grada Virovitice za 2024-2027. godinu.

Po ovom Javnom pozivu odobrava se potpora u iznosu od 5,00 eura po košnici, a ukupna vrijednost potpore po pojedinom prijavitelju unutar jednog poziva/godine ne može prelaziti 500,00 eura.

Javni poziv otvoren je do iskorištenja sredstava koja su osigurana u Proračunu Grada Virovitice za 2024. godinu u ukupnom iznosu od 29.000,00 eura, a najkasnije do 31. listopada 2024. godine.

Prijave za dodjelu potpora podnose se Upravnom odjelu za financije i gospodarstvo Grada Virovitice tijekom cijele godine, a najkasnije do 31. listopada tekuće godine, odnosno do utroška sredstava planiranih za proračunsku godinu.

Prijava se može poslati i u pdf formatu na e-mail: e-pisarnica@virovitica.hr sa naznakom „Zahtjev za dodjelom potpore za razvoj pčelarstva“.

Sve obrasce za prijavu na Javni poziv te obrazac Izjave o primljenim potporama malih vrijednosti, podnositelji prijava mogu preuzeti u Gradu Virovitici, Upravni odjel za financije i gospodarstvo Trg kralja Zvonimira 1, Virovitica, I kat, soba 123, na web stranici Grada Virovitice www.virovitica.hr te niže u ovom tekstu.

Grad Virovitica potpore će dodjeljivati u razdoblju od 2024. do 2027. godine.

Detalje Javnog poziva pročitajte OVDJE.

Skip to content