Ministarstvo turizma objavilo je Javni poziv za kandidiranje projekata za dodjelu bespovratnih sredstava temeljem programa „Fond za razvoj turizma u 2014.“.  Sredstva Fonda za razvoj turizma namijenjena su za financiranje dva područja:

  • poticanje razvoja javne infrastrukture, i
  • očuvanje resursne osnove odnosno turističkih atrakcija.

Prihvatljivi prijavitelji za otvoreni Javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava su pravne osnove, odnosno jedinice lokalne i područne/regionalne samouprave, trgovačka društva u njihovom ili državnom vlasništvu, turističke zajednice, javne ustanove nacionalnih parkova i parkova prirode. Sredstva Fonda za razvoj turizma namijenjena su za:

  • sufinanciranje izrade projektne dokumentacije (za izradu tehničke dokumentacije, programskih i projektnih studija razvoja pojedinih geografskih područja lokalne i regionalne razine i za izradu studije za realizaciju pojedinih konkretnih projekata),
  • pripremu ostale natječajne dokumentacije (koja u fazi prijave nedostaje investicijskom projektu javne turističke infrastrukture a neophodna je za kandidiranje projekata za korištenje sredstava iz Strukturnih fondove Europske Unije),
  • investicije koje obuhvaćaju izgradnju, uređenje i obnovu javne infrastrukture.

Omjer sufinanciranja od strane Ministarstva turizma je 80% opravdanih troškova provedbe pojedinačnog projekta ili programa, dok preostali iznos snosi prijavitelj. Minimalni iznos odobrenih sredstava je 100.000,00 kn, a maksimalni iznos po pojedinom korisniku, odnosno projektu/programu je 2.000.000,00 kn,osim za trgovačka društva. Dodatni uvjet pri kandidiranju na objavljeni javni poziv odnosi se na ukupna vrijednost projekta koji se kandidira za korištenje sredstava iz fondova EU  a koji ne smije biti manji od 7.500.000,00 kn.

Projektni prijedlozi se mogu slati zaključno sa 31. listopadom 2014. godine.

Više informacija moguće je pronaći na službenim stranicama Ministarstva turizma Republike Hrvatske : www.mint.hr .

Skip to content