Troškovi su prihvatljivi samo ako su nastali nakon 1.1.2022. godine.