inistarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja objavljuje Pilot projekt „Energetska obnova zgrada i korištenje obnovljivih izvora energije u javnim ustanovama koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja“.

Poziv na dostavu projektnih prijedloga iz Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.” namijenjen je javnim ustanovama koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja. 50.000.000,00 kn bespovratnih sredstva osigurano je iz Europskog fonda za regionalni razvoj i Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost a dodjeljivat će se do 31. prosinca 2020. godine, odnosno do iskorištenja sredstava.

Najviši iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti ne može prijeći 5.000.000,00 kuna po projektnom prijedlogu.

Natječajnu dokumentaciju možete preuzeti ovdje.

www.mgipu.hr

Skip to content