Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo je Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Dokazivanje inovativnog koncepta“

Predmet Poziva

 • dodjela bespovratnih sredstava mikro, malim i srednjim poduzećima, te znanstvenim organizacijama, za sufinanciranje pretkomercijalnih aktivnosti u početnoj fazi razvoja novih proizvoda, usluga i tehnoloških procesa, kako bi se utvrdio potencijal za komercijalizaciju, usmjerio daljnji razvoj i smanjio razvoj rizik investicije.

Svrha Poziva

 • povećanje spremnosti za razvoj novih proizvoda i procesa zbog poboljšanih istraživačko-razvojnih i inovacijskih kapaciteta poduzeća i znanstvenih organizacija

Rok

 • 1.9.2022. -30.11.2022.

Natječaj - dokazivanje inovativnog koncepta

Intenzitet potpore

A) Potpore za istraživanje i razvoj

 • Mikro i mala poduzeća – 70%
 • Srednja poduzeća 60%

B) Potpore za inovacije za MSP-ove

 • Mikro, mala i srednja poduzeća – 50%

Prihvatljive aktivnosti

 • primarno će se financirati istraživačke aktivnosti na razini tehnološke spremnosti TRL 3-4, koje se mogu svrstati u kategoriju industrijskog istraživanja

Grupa A:

 1. Izrada prototipa
 2. Demonstracija tehničke izvedivosti

Grupa B:

 1. Analiza tržišta
 2. Izrada studije izvedivosti
 3. Izrada koncepta i/ili strategije za razvoj i/ili komercijalizaciju proizvoda (studija ili plan za komercijalizaciju)
 4. Provjera i zaštita intelektualnog vlasništva

Grupa C:

 1. Aktivnosti upravljanja inovacijskim ciklusom

Više o natječaju možete pročitati ovdje.

Skip to content