GDPR

POLITIKA PRIVATNOSTI

VIROVITICA

VELJAČA, 2022.

Politika privatnosti predstavlja okvir na koji način postupamo sa svim osobnim podacima koje prikupljamo u sklopu svojeg poslovanja, i donesena je kao jedna od organizacijskih mjera za usklađivanje sa zahtjevima Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka.

VODITELJ OBRADE OSOBNIH PODATAKA
Za obradu osobnih podataka odgovoran je voditelj obrade osobnih podataka: Razvojna agencija VTA, Trg bana Josipa Jelačića 21, Virovitica, tel: +38533 638 882, fax: +385 33 638 880, e-mail: ured@vta.hr

PODACI O SLUŽBENIKU ZA ZAŠTITU PODATAKA
Službenik za zaštitu osobnih podataka (DPO): Ivana Grizelj, struč. spec. oec., Trg bana Josipa Jelačića 21, Virovitica, tel: +38533 638 882, fax: +385 33 638 880, e-mail: ivana.grizelj@vta.hr

SVRHA I PRAVNI TEMELJI ZA OBRADU OSOBNIH PODATAKA
Vaše osobne podatke koji su nužni u svrhu izvršavanja službenih zadaća Razvojne agencije VTA obrađujemo u smislu članka 6. stavka 1. točke (e) UREDBE (EU) 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ.

Osobni podaci jesu sve informacije koje se odnose na pojedinca čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi. Različite informacije, koje zajedno prikupljene mogu rezultirati utvrđivanjem identiteta određene osobe, također čine osobne podatke.

Primjeri osobnih podataka uključuju:
• ime i prezime;
• adresu;
• OIB,
• adresu elektroničke pošte, primjerice ime.prezime@trgovačkodruštvo.com;
• broj osobne iskaznice;
• podaci o lokaciji
• adresa internetskog protokola (IP);
• oglašivački identifikator vašeg telefona;
• podaci o bankovnom računu

Posebne kategorije osobnih podataka:
• osobni podaci koji se odnose na rasno ili etničko podrijetlo
• politička stajališta
• vjerska ili druga uvjerenja
• sindikalno članstvo
• osobni podaci koji se odnose na zdravlje ili spolni život
• osobni podaci o kaznenom i prekršajnom postupku

Primjeri podataka koji se ne smatraju osobnim podacima uključuju:
• registracijski broj društva;
• adresa elektroničke pošte, primjerice info@trgovačkodruštvo.com;
• anonimizirani podaci

Osobni podaci koje prikupljamo su kontakt podaci te drugi osobni podaci potrebni za pružanje usluga. Osobne podatke prikupljamo kroz naše web stranice, automatski korištenjem web kolačića i prema ugovorima o izvršenju usluga. Prikupljamo ih u svom redovitom poslovanju od klijenata, kandidata za posao, djelatnika, vanjskih suradnika, trećih strana i u slučaju potrebe javnog interesa.

KORIŠTENJE KOLAČIĆA (COOKIES)
• na službenim internetskim stranicama www.vta.hr koriste se tzv. kolačići (cookies) – tekstualne datoteke koje na računalo korisnika smješta internetski poslužitelj (server), putem kojeg davatelj usluge pristupa Internetu prikazuje web stranicu. Kolačići nastaju kada preglednik na uređaju korisnika učita posjećeno mrežno odredište, koje potom šalje podatke pregledniku te izrađuje tekstualnu datoteku (kolačić). Preglednik dohvaća i šalje kolačić na poslužitelj internetske stranice prilikom povratka korisnika na njega.
• Osim nužnih Kolačića koji koristimo na temelju naših interesa održavanja i optimizacije Mrežnog mjesta, koristimo također analitičke Kolačiće u promidžbene svrhe našeg poslovanja: Google Analytics koji služe za mjerenje broja posjeta našem Mrežnom mjestu te analiziranje ponašanja posjetitelja na našem Mrežnom mjestu, primjerice koji su sadržaji posjećeniji i slično. Možete isključiti korištenje ovih Kolačića u postavkama svog internetskog preglednika ili preuzimanjem ovog dodatka za preglednik koji će na Vaš uređaj pohraniti kolačić za odbijanje usluge Google Analytics. Više informacija možete pronaći u Googleovim Pravilima o privatnosti;

Kolačići su svrstani u sljedeće kategorije:
• “Osnovni” kolačići su neophodni za funkcioniranje web stranice i ne mogu se isključiti u našim sustavima. Najčešće su postavljeni u skladu s vašim aktivnostima vezanim za zahtjeve u uslugama, postavkama vaših preferenci privatnosti, ispunjavanja formulara.
• Kolačići “funkcionalnost” nam dozvoljavaju da zapamtimo postavke društvenih mreža i odabranu regiju ili zemlju.
• “Analiza” kolačići omogućavaju poboljšanje funkcionalnosti i personalizacije web stranice na temelju vaše interakcije. Može pratiti stranice koje ste posjetili i interakciju, pratiti lokaciju i regiju na temelju vašeg IP broja, pratiti vrijeme provedeno na svakoj stranici, povećati kvalitetu podataka statističkih funkcija
• Kolačići “Oglašavanje” su postavljeni od strane društvenih mreža (npr. Facebook) a koje smo dodali na web stranicu. Ovi kolačići mogu prepoznati koji uređaju upotrebljavate, omogućiti povezivanje s društvenim web-lokacijama.

OBRADA OSOBNIH PODATAKA NA TEMELJU PRIVOLE
Privola je jasna afirmativna radnja kojom ispitanik izražava dobrovoljan i informiran pristanak na obradu njegovih osobnih podataka u obliku pisane ili elektroničke izjave. Obrada podataka zasnovana na privoli smije započeti tek nakon preuzimanja vlastoručno potpisane pisane privole ispitanika ili digitalne privole prije prvog izvođenja obrade. Ako ispitanik ne da privolu za obradu osobnih podataka, svi osobni podaci upisani prije upita o davanju privole nepovratno se brišu. Na obrascu za prikupljanje osobnih podataka za automatiziranu obradu ispitanik treba imati pristup do teksta privole uz mogućnost izlaska iz obrade. Postupak davanja digitalne privole u automatiziranim obradama izvodi se na istovjetan način.

KOJA SU VAŠA PRAVA U VEZI OBRADE OSOBNIH PODATAKA
Za ostvarivanje svojih prava možete nam se obratiti pisanim putem ili putem elektroničke pošte.

Pravo pristupa
Imate pravo na pristup svojim osobnim podacima i na informiranost koje podatke i na koji način obrađujemo, s kojom svrhom i na koji rok. Pružamo vam mogućnost na uvid osobnih podataka ili da zahtijevate kopiju vaših osobnih podataka.

Pravo povlačenja privole
Imate pravo u svakom trenutku povući svoju privolu na obradu osobnih podataka temeljem koje će Razvojna agencija VTA izbrisati vaše podatke iz svojih sustava i prestati ih koristiti u svrhe za koje ste dali privolu. Korištenje osobnih podataka prije povlačenja privole je zakonito do trenutka njenog povlačenja.

Pravo na ispravak osobnih podataka
Imate pravo na ispravak ili dopunu netočnih ili nepotpunih osobnih podataka koje ste nam dali i koje smo prikupili.

Pravo na brisanje
Imate pravo zatražiti da izbrišemo vaše osobne podatke, kada podaci više nisu potrebni za ostvarenje svrhe za koju su bili prikupljeni, kada ste povukli privolu za obradu osobnih podataka, kada podnesete opravdani prigovor ili se vaši osobni podaci obrađuju nezakonito.

Pravo prigovora
Imate pravo prigovora na određeno postupanje s vašim osobnim podacima.

Pravo na ograničenje obrade
Možete zatražiti od nas da ograničimo obradu podataka, primjerice, kada je brisanje, ispravak ili prigovor u vezi s vašim osobnim podacima na čekanju i/ili kad nemamo valjanu osnovu za obradu vaših podataka a želite da ih zadržimo. Kada je obrada ograničena, vaši podaci će biti pohranjeni i neće se dalje obrađivati. Primjerice, ako osporavate točnost svojih podataka, obrada takvih podataka će se ograničiti dok se ne osigura da su podaci točni.

Pravo na prijenos podataka
Kada se obrada vrši automatskim načinima obrade na temelju ugovora ili privole, imate pravo primiti osobne podatke koje ste nam dostavili u strukturiranom i uobičajeno korištenom obliku i svojom odlikom prenositi takve podatke trećim stranama.

Na vaš ćemo zahtjev odgovoriti u najkraćem mogućem roku, a najkasnije mjesec dana od primitka vašeg zahtjeva. U slučaju nemogućnosti sigurne potvrde vašeg identiteta bit ćemo slobodni zatražiti dodatnu provjeru vašeg identiteta.

Pravo na podnošenje prigovora nadzornom tijelu
U svakom trenutku možete uložiti prigovor izravno nadležnom nadzornom tijelu, posebice u zemlji EU-a u kojoj imate uobičajeno boravište, mjesto rada ili mjesto navodnog kršenja, ako smatrate da naša obrada vaših osobnih podataka nije zakonita.

Izravni kontakti nadležnog nadzornog tijela u Republici Hrvatskoj su:
AGENCIJA ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA (AZOP)
Selska cesta 136
HR – 10 000 Zagreb
Telefon: +385 1 4609 000
e-mail: azop@azop.hr
Web: https://azop.hr/

DAVANJE NA KORIŠTENJE OSOBNIH PODATAKA
Vaše osobne podatke možemo proslijediti na korištenje pružateljima informatičko-komunikacijskih rješenja i usluga koji djeluju kao izvršitelji obrade. S navedenim izvršiteljima obrade sklopili smo ugovore u kojima je detaljno propisano postupanje s osobnim podacima, stoga isti nisu u mogućnosti obrađivati Vaše osobne podatke bez našeg naloga i prosljeđivati ih trećim stranama.

U određenim okolnostima, imamo pravnu obvezu proslijediti Vaše osobne podatke, a obradom osobnih podataka može biti obuhvaćen i međunarodni prijenos istih. Pravna obveza može proizlaziti iz nacionalnih propisa ili iz propisa EU. Dakle, Vaši podaci prosljeđuju se drugim primateljima kad nas obvezuju relevantni propisi u opsegu koji je potreban za ostvarenje utvrđene svrhe. Vaši osobni podaci neće se prosljeđivati trećim stranama u svrhe izravnog marketinga.

OBRADA OSOBNIH PODATAKA MALOLJETNIKA – MLAĐI OD 16 GODINA
Razvojna agencija VTA svjesno ne prikuplja osobne podatke od djece mlađe od 16 godina bez odgovarajućeg pristanka roditelja ili zakonskog skrbnika. Ako ste mlađi od 16 godina, molimo da nam ne šaljete nikakve osobne podatke, uključujući svoje ime, adresu, broj telefona ili adresu e-pošte bez pristanka svojih roditelja ili skrbnika.

SIGURNOST OSOBNIH PODATAKA
Prikupljamo i obrađujemo osobne podatke na način kojim se osigurava odgovarajuća sigurnost i povjerljivost u njihovoj obradi te omogućavanje učinkovite primjene načela zaštite podataka, smanjenje količine podataka, opseg njihove obrade, razdoblje pohrane i njihovu dostupnost.

Svi zaposlenici voditelja obrade obvezuju se na čuvanje osobnih podataka potpisivanjem Izjave o povjerljivosti.

Razvojna agencija VTA poduzima odgovarajuće sigurnosne mjere za zaštitu Vaših osobnih podataka od gubitka, ometanja, zlouporabe, neovlaštenog pristupa, otkrivanja, izmjene ili uništavanja. Ustanovili smo principe sigurnosti informacijskog sustava te postavili osnovne determinante koje primjenjujemo u svim aspektima poslovanja te njihovom provedbom osiguravamo visoku razinu sigurnosti obrade osobnih podataka. Vaši osobni podaci obrađivani su isključivo na način kojim se osigurava adekvatna razina sigurnosti, uključujući i zaštitu od neovlaštene ili nezakonite obrade te od slučajnog gubitka, neraspoloživosti ili otkrivanja primjenom organizacijskih, tehničkih mjera i procedura.

Primjenjujemo sljedeće informacijske, organizacijske i tehničke mjere:
– zaštitu od neovlaštenog pristupa
– zaštitu podataka u fizičkom obliku
– minimiziranje obrade
– propisivanje pravila – politiku zaštite podataka
– nadležnosti i odgovornosti vlasnika podataka
– edukaciju zaposlenika

POVEZNICE NA DRUGE WEB STRANICE
Naša web stranica može sadržavati poveznice na druge web stranice. Molimo vas da uzmete u obzir da kada napustite naše stranice više nemamo kontrolu i nismo odgovorni za zaštitu privatnosti ili drugih informacija koje su predstavljene na tim stranicama. Molimo vas da provjerite izjave o privatnosti tih stranica.

VREMENSKO RAZDOBLJE ČUVANJA OSOBNIH PODATAKA
Vaše osobne podatke obrađujemo dok se ne ispuni svrha obrade osobnih podataka. Nakon prestanka svrhe u koju su prikupljeni, Vaše osobne podatke više ne koristimo, te isti ostaju u našem sustavu pohrane i čuvamo ih koliko nas obvezuju zakonski propisi.

KONTAKT INFORMACIJE
Ako imate pitanja u vezi obrade Vaših osobnih podataka, možete nam se obratiti:
Ivana Grizelj, Trg bana Josipa Jelačića 21, Virovitica, tel: +38533 638 882, fax: +385 33 638 880, e-mail: ivana.grizelj@vta.hr

PROMJENE POLITIKE PRIVATNOSTI
Politiku privatnosti redovito ažuriramo kako bi ista bila točna i ažurna te zadržavamo pravo promjene sadržaja iste ako smatramo da je to nužno. O svim izmjenama i dopunama biti ćete pravovremeno informirani putem naše internetske stranice u skladu s načelom transparentnosti.

Za više informacija o zaštiti osobnih podataka molimo da proučite važeće propise:
Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka („Narodne novine“ br. 42/18)
General Data Protection Regulation (GDPR)

Skip to content