Razvojna agencija VTA je u četvrtak 11.7.2019. godine održala prezentaciju projekta RE-ENTER te testiranje edukacijskog programa i web platforme. Ravnateljica Razvojne agencije VTA Tihana Harmund uvodno je naglasila važnost samog projekta za ciljnu skupinu, Agenciju i Grad Viroviticu dok je voditelj projekta Antonio Dražić održao prezentaciju projekta te testiranje edukacijskog programa i web platforme. Nakon testiranja platforme i programa sudionici prezentacije su nastavili razgovor prepoznavajući elemente iz teorijskog dijela edukacije u primjerima iz poslovanja i svakodnevnog života.

RE-ENTER ili „Povratak na tržište rada kroz samozapošljavanje“ je projekt sufinanciran od strane Europske unije kroz program ERASMUS+, a provodi ga Razvojna agencija VTA u suradnji s pet organizacija iz Europske unije. Kroz realizaciju aktivnosti izrađena je web platforma www.reenter.eu na kojoj se nalazi edukacijski program namijenjen osobama koje su starije od 45 godina i zainteresirane su za pokretanje vlastitog poduzeća. Edukacijski program je i na hrvatskom jeziku te se sastoji od 6 modula:

  • Motivacija
  • Kreativnost
  • Vizija
  • Planiranje
  • Financije
  • Komunikacija

Pristup edukacijskim materijalima je potpuno besplatan, a potrebna je jedino registracija na prethodno navedenoj web stranici.

 

 

Skip to content