Nositelj
Osnovna škola Vladimir Nazor Virovitica

Budžet
138.052,43 EUR

Trajanje
1. 9. 2017. – 31. 8. 2018.

Projektna ideja prilikom pisanje projekta E.B.M. temelji se na zajedničkoj suradnji među mladim ljudima, posebice školskom djecom koja ovim projektom imaju veliku priliku izgraditi novi oblik zajedničkog obrazovanja i dvojezičnosti. Navedeno će se implementirati kroz radionice plesanja, igranja, pjevanja, upoznavanja sa različitim instrumentima te kroz brojne načine povezivanja hrvatskog i mađarskog naroda. Dobra je polazna točka i vrlo jaka želja svih triju škola da poboljšaju ove veze i potiču druge da rade na sličan način kao i oni. Glavni izazov i temeljni problem koji ovaj projekt pridonosi jest riješiti problem izumiranja kulturne baštine, niskog zanimanja za ovo područje s obje strane granice, te popularnu pretpostavku da je folklor i kulturna hrabrost samo zanimanje starog naroda. Projekt uključuje aktivnosti poput organizacije kulturnih i glazbenih radionica za učenike i učitelje triju prekograničnih škola koje žele prevladati jezične barijere i barijere kulturne raznolikosti. Uključivanjem djece od 7 do 15 godina, zajedničke aktivnosti prekograničnih gradova stvorit će se zajednički kreativni prostor u kojem će mladi ljudi ukloniti zapreke za buduću suradnju i stvaranje zajedničkog društvenog i kulturnog prostora u budućnosti radi povećanja tolerancije i uzajamnog prihvaćanja. Ciljna skupina projekta je 500 učenika i 17 nastavnika tri prekogranične škole: 188 djece iz OŠ Vladimira Nazora Virovitica, 187 djece iz Hrvatskog vrtića, osnovne i srednje škola i studentskog doma “Miroslav Krleza” Pécs i 125 djece iz Glazbena škola Jan Vlašimsky.

Naziv korisnika

Osnovna škola Vladimir Nazor Virovitica

Partneri u projektu

Dječji vrtić, osnovna škola, gimnazija i učenički dom Miroslav Krleža Pečuh i Glazbena škola Jan Vlašimsky Virovitica

Mrežne stranice

ebm.com.hr

Ciljevi i očekivani rezultati projekta

Opći je cilj projekta potaknuti komunikaciju kako bi se kulturno nasljedstvo prekograničnog područja prenijelo pomoću prijenosa tradicionalnih vrijednosti. Specifični ciljevi ovog projekta su: (1) formiranje suradnje između škola kako bi se poboljšala uloga škole i povećala specifična znanja o kulturnoj baštini; (2) omogućavanje nastavnicima i djeci da dvojezične kulturne baštine svog grada i teritorijalnog područja prenesu u dvojezične radionice (materijali će biti pripremljeni na jeziku nositelja aktivnosti, a prevođenje će biti simultano; (3) osnaživanje zajednice bez granica i jezične barijere kroz zajedničku promidžbu projekata; (4) razvoj knjige – Vodič kroz Grad Virovitica na mađarskom, hrvatskom i engleskom jeziku, za promociju specifičnih znanja o kulturnoj baštini; i „Mini zbornik radova“ na mađarsko-hrvatskom s ekstraktom na engleskom.

Očekuje se kako će projekt povećati razinu znanja i vještina u sviranju glazbenih instrumenata i učenja o kulturnim različitostima; povećati motivaciju djece i mladih organiziranjem glazbenih i kulturnih radionica; poboljšati znanja i vještine nastavnika i profesora kroz organizirane stručne radionice; povećati uključenost skupine djece s teškoćama u razvoju u daljnje obrazovanje i njihovu integraciju u društvo. Kroz zajednički organizirane, razvijene i provedene aktivnosti korisnici projekta će dodatno jačati suradnju i sudjelovati u izradi novih projektnih prijedloga na zajedničkom sastanku ili radionicama. Sudionici na svakoj radionici bit će odabrani sukladno svojim ambicijama ali bez spolne diskriminacije, pojednakog broja sa hrvatske i mađarske strane. Održivost zajednički provedenih projektnih aktivnosti moguća je kroz rezultate projekta koji će biti temelj za budući razvoj ideja.

Ukupna vrijednost projekta

138.052,43 eura

Iznos koji sufinancira EU

117.344,55 eura

Razdoblje provedbe projekta

1. 9. 2017. – 31. 8. 2017.

Naziv fonda

Program prekogranične suradnje Interreg V-A Mađarska-Hrvatska 2014.-2020.

Skip to content