Razvojna
agencija
VTA

Javni poziv za prijem u radni odnos na određeno vrijeme

Razvojna agencija VTA je objavila Javni poziv za prijem u radni odnos na određeno vrijeme s punim radnim vremenom, do povratka djelatnice s rodiljnog dopusta.

Javni poziv se odnosi na sljedeća radna mjesta:

Stručni suradnik za gospodarski razvoj (1 djelatnik).

Uvjeti:

– preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ekonomskih znanosti,
– aktivno znanje engleskog jezika,
– poznavanje rada na računalu,
– 1 godina radnog iskustva u struci.

Javni poziv je objavljen 6. srpnja 2018. godine. Prijave s dokazima o ispunjavanju potrebnih uvjeta podnose se u roku 8 dana od dana objave Javnog poziva na adresu: Razvojna agencija VTA, Trg bana Josipa Jelačića 21, 33 000 Virovitica, s naznakom “Javni poziv za prijem u radni odnos na određeno vrijeme”.

Javni poziv s popisom traženih dokumenata možete preuzeti ovdje.